Accountancy / Administratie

Verzorgen financiële administratie eventueel inclusief periodieke managementrapportage

Advies en ondersteuning bij inrichting van administraties

Samenstellen jaarrekening en publicatiestukken

Opstellen begrotingen en liquiditeitsprognoses

Voorbereiden financieringsaanvragen

Verzorgen van de salarisadministratie