Overige Advisering

Begeleiding en advisering bij opstellen testament en afwikkelen erfenis

Begeleiding en advisering bij afwikkelen echtscheiding

Advies inzake opstellen huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontract

Estate planning

Vermogensoverdracht (bijv. aan de kinderen)

Pensioenadviezen en actuariële berekeningen